Di antara bilangan yang sangat akrab dalam keilmuan Islam adalah angka tujuh. Angka tujuh memiliki keistimewaan selain angka satu. Keistimewaan lebih ini ada pada kisah-kisah Alquran, hadis, dan lainnya yang terkait dengan ibadah umat Islam. Peneliti Alquran mengamati ada sebuah sistem integral dalam Alquran yang terkait dengan angka tujuh. Angka tujuh merupakan angka yang bersaksi atas keesan Allah SWT.

Tahmid, selain merupakan ungkapan pujian terhadap Allah SWT, ia juga merupakan doa. Rasulullah SAW bersabda, “Doa yang paling utama adalah tahmid (mengucap Alhamdulillah).” (HR Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah).

Pada zaman Nabi SAW, terdapat beberapa hima, antara lain, Hima ar-Rabadzah serta Hima an-Naqi. Hima an-Naqi terletak di dekat Madinah sebagai tempat kavaleri. Menurut dia, di tempat itulah umat Islam mengembala kuda-kudanya.

Saat ini kita kehilangan budaya tersenyum yang sebenarnya menjadi ciri khas rakyat Indonesia. Lagi-lagi karena membela kepentingan sesaat dan melupakan kepentingan jangka panjang, parsaudaraan antarsesama Muslim.

Hanya orang sombong dan jahil yang tidak mau mengaminkan doa saudara Mukmin. Sebelum doa itu sampai untuk orang yang didoakan, Allah lebih dulu sampaikan untuk mereka yang mendoakan. Ternyata dalam doa bersama para malaikat pun ikut mengaminkan.

Dahsyatnya kekuatan istighfar sehingga membuat Allah SWT enggan untuk menolak doa yang dipanjatkan kepada-Nya